Aktualności

Wyjaśnienia URE – sporządzanie obowiązkowego audytu energetycznego

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się 20 lipca 2017 r. nowe wyjaśnienia : W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni

URE wyjaśnia część wątpliwości związanych z interpretacjami, które pojawiły się .Zachęcamy do lektury : https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7128,Sporzadzanie-obowiazkowego-audytu-energetycznego-w-wyniku-ustawy-o-efektywnosci-.html

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831 na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia wzor_zawiadomienia_o_audycie

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Prezes URE w sposób jednoznaczny zdefiniował co urząd rozumie pod pojęciem dużego przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem audytu:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

do pobrania: informacja_prezesa_ure_nr_46 (więcej…)

UWAGA Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 ustawa wchodzi w życie 1 października 2016 roku. Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa.

UWAGA

Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 d2016000083101 ustawa wchodzi w życie 1 października 2016 roku.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników).

Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

– zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)

lub

– sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).