Aktualności

ENERGERO Sp. z o.o. zakończyła realizację zlecenia dla ZWCh STILON S.A. dotyczące wykonania audytu energetycznego instalacji i źródła wytwarzania chłodu. 

Zakończyliśmy realizację zlecenia dla zakładów FABIOS S.A. w zakresie audytu procesów technologicznych, audytu źródła ciepła - kogeneracja, zastosowania kolektorów   słonecznych.

Został uruchomiony punkt obsługi Klienta w Warszawie:  00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)

Energero Sp. z o.o. podpisała kontrakt na weryfikację wniosków oraz audytów energetycznych składanych w ramach GIS (Green Investment Scheme - System Zielonych Inwestycji) do NFOŚiGW.

Zielone Inwestycje: Zapraszamy do wspólnej realizacji zleceń (audytów oraz wniosków) związanych z planowanym ogłoszeniem jesiennej edycji konkursu Zielone Inwestycje, organizowanego przez NFOŚiGW dla budynków użyteczności publicznej .

Audyt

Białe Certyfikaty:


Energero Sp. z o.o.  opracowuje audyty efektywności energetycznej, które stanowią załącznik do deklaracji przetargowej, pomagamy również w sporządzeniu dokumentacji przetargowej. Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę uzyskania białych certyfikatów w przetargu organizowanym przez URE

Pierwszym krokiem do uzyskania Białego certyfikatu jest wykonanie audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał. Następnie zostanie wybrane optymalne technicznie i ekonomicznie z zaproponowanych w audycie.

Kolejnym krokiem jest udział w przetargu - Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznejZgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy w przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z  audytem efektywności energetycznej wykonanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2012 r.”. Sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej deklaracji.

Warunkiem wygrania przetargu jest  osiągnięcie oszczędności z współczynnikiem określającym efekt energetyczny w przedziale pomiędzy ωśr i ωmax. Po otrzymaniu świadectwa efektywności energetycznej, można realizować działania proefektywnościowe zgodnie z audytem wstępnym, a po zakończeniu działań modernizacyjnych realizujemy audyt efektywności energetycznej potwierdzający deklarowaną oszczędność. W przypadku audytu potwierdzającego są pewne wyłączenia - w przypadku działań, dla których zadeklarowana oszczędność energii jest niższa niż 100 to jako wartość średnioroczna, audytu takiego wykonywać nie musimy.

Po wykonanym audycie potwierdzającym (a jeżeli nie jest on wymagany - po zakończonym przedsięwzięciu modernizacyjnym) podmiot, który otrzymał świadectwo zawiadamia w terminie ustawowym Prezesa URE o zakończonych działaniach. Dalszy tryb to już w większości działania po stronie Prezesa URE zmierzające do nadania świadectwu praw majątkowych.

Do  przedsięwzięć  służących  poprawie  efektywności  energetycznej  należą:

  • Izolacja instalacji przemysłowych.
  • Przebudowa lub remont budynków.
  • Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
  • Odzysk energii w procesach przemysłowych.
  • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Zlecenia realizujemy przy ścisłej współpracy z profesorami i doktorantami uczelni technicznych- Politechniki.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. tel. 695 86 86 44; email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Współpracujemy z:

  • plgbc
  • Intersoft
  • Lukeno
  • Isover
  • 4people