Aktualności

ENERGERO Sp. z o.o. zakończyła realizację zlecenia dla ZWCh STILON S.A. dotyczące wykonania audytu energetycznego instalacji i źródła wytwarzania chłodu. 

Zakończyliśmy realizację zlecenia dla zakładów FABIOS S.A. w zakresie audytu procesów technologicznych, audytu źródła ciepła - kogeneracja, zastosowania kolektorów   słonecznych.

Został uruchomiony punkt obsługi Klienta w Warszawie:  00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)

Energero Sp. z o.o. podpisała kontrakt na weryfikację wniosków oraz audytów energetycznych składanych w ramach GIS (Green Investment Scheme - System Zielonych Inwestycji) do NFOŚiGW.

Zielone Inwestycje: Zapraszamy do wspólnej realizacji zleceń (audytów oraz wniosków) związanych z planowanym ogłoszeniem jesiennej edycji konkursu Zielone Inwestycje, organizowanego przez NFOŚiGW dla budynków użyteczności publicznej .

Współpracujemy z:

  • Lukeno
  • Isover
  • plgbc
  • Intersoft
  • 4people