Aktualności

ENERGERO Sp. z o.o. zakończyła realizację zlecenia dla ZWCh STILON S.A. dotyczące wykonania audytu energetycznego instalacji i źródła wytwarzania chłodu. 

Zakończyliśmy realizację zlecenia dla zakładów FABIOS S.A. w zakresie audytu procesów technologicznych, audytu źródła ciepła - kogeneracja, zastosowania kolektorów   słonecznych.

Został uruchomiony punkt obsługi Klienta w Warszawie:  00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)

Energero Sp. z o.o. podpisała kontrakt na weryfikację wniosków oraz audytów energetycznych składanych w ramach GIS (Green Investment Scheme - System Zielonych Inwestycji) do NFOŚiGW.

Zielone Inwestycje: Zapraszamy do wspólnej realizacji zleceń (audytów oraz wniosków) związanych z planowanym ogłoszeniem jesiennej edycji konkursu Zielone Inwestycje, organizowanego przez NFOŚiGW dla budynków użyteczności publicznej .

Certyfikaty

Certyfikaty (świadectwa) energetyczne budynków różnego rodzaju to jedna z flagowych usług naszej oferty. W swojej karierze wykonaliśmy już 3000 takich dokumentów. Wykonywane przez nas certyfikaty energetyczne dotyczyły budynków jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, szpitali, hal sportowych, szkół, magazynów, biurowców czy sklepów. Sporządziliśmy także certyfikat dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zajmujemy się także wykonywaniem profesjonalnej, projektowanej charakterystyki energetycznej, dołączanej do projektu budowlanego jako załącznik. Sporządzamy też analizy porównawcze dla co najmniej dwóch systemów energetycznych budynku: konwencjonalnego, alternatywnego bądź hybrydowego, w myśl rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r."w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego".

Czym jest świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny, zwany również świadectwem energetycznym, to dokument określający wielkość zapotrzebowania budynku na energię, jaka jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb, wynikających z jego użytkowania. Energia ta obejmuje zarówno przygotowanie ciepłej wody, ogrzanie budynku, oświetlenie, klimatyzację czy wentylowanie. Certyfikaty energetyczne zawierają określenie zapotrzebowania na energię na podstawie stałych cech budynku, takich jak jego standard, przeznaczenie czy posiadane systemy instalacyjne.

Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego. Certyfikat energetyczny jest wymagany dla budynku oddawanego do użytku jak również obiektu wynajmowanemu i podlegającemu przebudowie, w wyniku której zmianom ulega jego charakterystyka energetyczna. Dołączenie takiego świadectwa do dokumentacji jest obowiązkiem każdego inwestora.

Certyfikaty energetyczne nie są wymagane w przypadku budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m² * rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²

Sporządzamy profesjonalne świadectwa energetyczne na terenie całej Polski.

Serdecznie zachęcamy do współpracy! Wykonamy certyfikat energetyczny, jakiego potrzebujesz!

Współpracujemy z:

 • Lukeno
 • Isover
 • Intersoft
 • 4people
 • plgbc