Porozumienie strategiczne Energero- CENTRE of EXCELLENCE Spółka z o.o. z zakresu „zarządzania energią” wg standardu ISO 50001:2011

Wspólnie z firmą CENTRE of EXCELLENCE Spółka z o.o.. zawiązaliśmy Partnerstwo strategiczne w zakresie audytowania oraz szkoleń z zakresu „zarządzania energią” wg standardu ISO 50001:2011. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli oferować kompleksowe usługi związane z certyfikacją systemu zarządzania wg ISO 50001.  CENTRE OF EXCELLENCE Spółka z o.o. – to młoda dynamicznie rozwijająca się polska firma o zasięgu międzynarodowym. CENTRE OF EXCELLENCE – to organizacja wiedzy, świadcząca usługi o charakterze niematerialnym. Więcej o CoE można znaleźć na na stronie firmowej