Systemy ISO 50001 i EMAS

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, duże przedsiębiorstwa zobligowane są do przeprowadzania audytów energetycznych. Ustawa daje jednak szansę na ominięcie obowiązku audytowego. W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo posiada wdrożony System Zarządzania Energią określony w normie ISO bądź System Ekozarządzania i Audytu zgodny z wymaganiami Parlamentu i Rady Europejskiej może ubiegać się o zwolnienie z audytów energetycznych.

Czym są ISO 50001 oraz EMAS?

Norma ISO 50001 dotyczy Systemów Zarządzania Energią. W przypadku posiadania certyfikatu, potwierdzającego spełnienie wymagań normy oraz przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa w ramach ww. systemu, Przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego o którym mowa w ustawie. Norma opisuje wymagania wobec zarządzania energią, co pozwala na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych. Wiele firm wdraża jednocześnie inne systemy zarządzania, aby zapewnić sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach.

System EMAS jest to system ekozarządzania i audytu, który jest uznawany za użyteczne narzędzie akceptowane przez Unię Europejską, służące między innymi do efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. EMAS funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Rady Europy 1221/2009. Co ważne, EMAS skierowany jest do wszystkich organizacji, które są zainteresowane wdrożeniem kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Posiadanie certyfikatu EMAS oznacza, że firma spełnia niezwykle wyśrubowane wymagania, które stawia Unia Europejska w kwestii ochrony środowiska i zarządzania energią. Analogicznie jak w przypadku ISO 50001 ? jeśli przedsiębiorstwo w ramach systemu EMAS przeprowadza audyty energetyczne, jest zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego zgodnego z ustawą.

Wdrożenie systemu a certyfikacja

Przed przystąpieniem do wdrażania systemu, należy zapoznać się z różnicą dotyczącą wdrożenia, a certyfikacją. O wdrożeniu mówimy w momencie, kiedy przygotowujemy system w tym dokumentację zgodną z wymaganiami normy ISO 50001 / EMAS pod kątem danej firmy. Proces wdrożenia, oparty jest na kilku etapach:

 • Zapoznaniu z firmą, przeanalizowaniu procesów jakie zachodzą w firmie, audyt wstępny na zgodność z wymaganiami normy,
 • Przygotowaniu dokumentacji systemowej,
 • Konsultacjach z klientem, co do informacji zawartych w dokumentacji,
 • Przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, pomocy w wyborze jednostki certyfikacyjnej.

O certyfikacji mówimy w momencie, kiedy niezależna jednostka certyfikacyjna przeprowadza audyt na zgodność działań w firmie z wymaganiami normy. Audyt, który zostanie pozytywnie zaliczony warunkuje uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego prawidłowe funkcjonowanie systemu w danej firmie. Co istotne, certyfikaty znanych jednostek certyfikacyjnych są uznawane na całym świecie, zapewniając prestiż i rozpoznawalność.  Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat, jednak firmy zobowiązane są do uczestniczenia w audytach weryfikujących, które odbywają się raz do roku.  W przypadku ISO 50001 mówimy o certyfikacji przeprowadzanej przez audytorów akredytowanej jednostki certyfikującej, czyli takim samym procesie jak w przypadku innych systemów zarzadzania. W przypadku systemu EMAS mówimy o ocenie, przeprowadzanej przez akredytowanych weryfikatorów systemu EMAS działających z ramienia konkretnej jednostki certyfikującej. Różnice są formalne ? procesy te są do siebie bardzo zbliżone.

Korzyści

 • Rozpoznawalność i prestiż na arenie międzynarodowej
 • Zwolnienie z audytu energetycznego o którym mowa w ustawie, pod warunkiem przeprowadzenia audytu energetycznego w ramach wdrożonego ISO 50001 lub EMAS
 • utrzymanie stałego i określonego poziomu zużycia energii
 • podniesienie wiarygodności firmy wśród klientów i  partnerów biznesowych
 • optymalizacja zużycia energii na wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa
 • nadzór nad stosowaniem zasad najlepszego wykorzystania energii
 • oszczędność w sferze korzystania z energii

Dlaczego my?

Wybierając firmę, która wdroży system i przygotuje do certyfikacji należy kierować się doświadczeniem zespołu, opiniami wcześniejszych klientów a także liczbą uzyskanych certyfikatów wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące. Jako firma z wieloletnim stażem, posiadamy grono ekspertów, którzy od wielu lat nie tylko wdrażają systemy ISO 50001 i EMAS, ale również uczestniczyli w audytach energetycznych. Stawiając na doświadczenie, dajesz szansę swojej firmie.

Oferujemy Państwu także pomoc przy wdrażaniu również innych systemów, pomagających firmie na sprawne funkcjonowanie:

 • ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością – najpopularniejszy system, gwarantujący sprawne funkcjonowanie całej organizacji
 • ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego -obejmuje szereg wytycznych związanych ze wspomaganiem ochrony środowiska i zapobieganiu zanieczyszczeniom,
 • FSC/PEFC – systemy związane z łańcuchem dostaw w przemyśle drewno ? papierniczym, które swoim zasięgiem zataczają coraz szersze kręgi wśród wytwórni papierów, opakowań, tartaków.