Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO ! Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa NIEUCZCIWI AUDYTORZY

Klienci informują nas, że ostatnimi czasy trafiają do nich oferty gdzie firmy „audytorskie” nie wykonują audytu a jedynie składają podpis pod zgłoszeniem do URE . Konsekwencją wykrycia takich praktyk może być obciążenie przedsiębiorstwa karą do 5 % obrotów za poprzedni rok (zgodnie z ustawą) czyli sięgającą nierzadko kilkudziesięciu lub kilkuset milionów złotych. Dodatkowo oczywiście pozostaje otwarta droga dla prokuratury do postawienie zarzutów na przykład o poświadczenie nieprawdy, wyrządzenie szkody dużych rozmiarów. Kary za takie czyny sięgają nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Śiemianowice Śląskie uzyskały dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych – Nasza firma wykona audyt fotowoltaiczny do tego projektu dla zainteresowanych

Na podstawie Paragrafu 5 ustępu 6 Regulaminu wyboru Kandydatów do Projektu „Słoneczne Siemianowice. Promocja, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 860/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (zmienionym Zarządzeniem 865/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.) http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/z-ratusza/lista-kandydatow-sloneczne-siemianowice.15627/

Porozumienie strategiczne Energero- CENTRE of EXCELLENCE Spółka z o.o. z zakresu ?zarządzania energią? wg standardu ISO 50001:2011

Wspólnie z firmą CENTRE of EXCELLENCE Spółka z o.o.. zawiązaliśmy Partnerstwo strategiczne w zakresie audytowania oraz szkoleń z zakresu ?zarządzania energią? wg standardu ISO 50001:2011. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli oferować kompleksowe usługi związane z certyfikacją systemu zarządzania wg ISO 50001.  CENTRE OF EXCELLENCE Spółka z o.o. ? to młoda dynamicznie rozwijająca się polska firma o zasięgu międzynarodowym. CENTRE OF EXCELLENCE ? to organizacja wiedzy, świadcząca usługi o charakterze niematerialnym. Więcej o CoE można znaleźć na na stronie firmowej

Dofinansowanie inwestycji dla dużych przedsiębiorstw do 75 %, nabór wniosków do dnia 30.03.2018 r.

Zachęcamy do składanie wniosków o dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw w ramach :1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko. do pobrania dokumentacja :regulamin_konkursu_nr_3_-_1.2 , umowa_zwrotna , zr-2_wod_1.2_k3_2017_czysty

Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem
1. W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).
2. Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
3. Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie
od dnia 31.01.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.,

Wyjaśnienia URE – sporządzanie obowiązkowego audytu energetycznego

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się 20 lipca 2017 r. nowe wyjaśnienia : W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni

URE wyjaśnia część wątpliwości związanych z interpretacjami, które pojawiły się .Zachęcamy do lektury : https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7128,Sporzadzanie-obowiazkowego-audytu-energetycznego-w-wyniku-ustawy-o-efektywnosci-.html