Profesjonalne certyfikaty energetyczne

Certyfikaty (świadectwa) energetyczne budynków różnego rodzaju to jedna z flagowych usług naszej oferty. W swojej karierze wykonaliśmy już 4000 takich dokumentów. Wykonywane przez nas certyfikaty energetyczne dotyczyły budynków jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, szpitali, hal sportowych, szkół, magazynów, biurowców czy sklepów. Sporządziliśmy także certyfikat dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zajmujemy się także wykonywaniem profesjonalnej, projektowanej charakterystyki energetycznej, dołączanej do projektu budowlanego jako załącznik. Sporządzamy też analizy porównawcze dla co najmniej dwóch systemów energetycznych budynku: konwencjonalnego, alternatywnego bądź hybrydowego, w myśl rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r.”w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

Czym jest świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny, zwany również świadectwem energetycznym, to dokument określający wielkość zapotrzebowania budynku na energię, jaka jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb, wynikających z jego użytkowania. Energia ta obejmuje zarówno przygotowanie ciepłej wody, ogrzanie budynku, oświetlenie, klimatyzację czy wentylowanie. Certyfikaty energetyczne zawierają określenie zapotrzebowania na energię na podstawie stałych cech budynku, takich jak jego standard, przeznaczenie czy posiadane systemy instalacyjne.

Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego. Certyfikat energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków jest wymagany: Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najem-ca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.
2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m? i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.jest wymagany dla budynku oddawanego do użytku jak również obiektu wynajmowanemu i podlegającemu przebudowie, w wyniku której zmianom ulega jego charakterystyka energetyczna. Dołączenie takiego świadectwa do dokumentacji jest obowiązkiem każdego inwestora.

Certyfikaty energetyczne nie są wymagane w przypadku budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m??rok)
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m?

Sporządzamy profesjonalne świadectwa energetyczne na terenie całej Polski.

Serdecznie zachęcamy do współpracy! Wykonamy certyfikat energetyczny, jakiego potrzebujesz!