Audyty energetyczne przedsiębiorstw – obowiązek złożenia zawiadomienia do URE

Niebawem kończy się 4 letni okres obowiązywania audytu, zgodnie z zapisami ustawy należy przeprowadzić kolejny audyt energetyczny przedsiębiorstwa i zawiadomić Urząd Regulacji

Energetyki o przeprowadzonym audycie.