Audyt fotowoltaiczny – ocena obiektu pod kątem techniczno-ekonomicznych parametrów instalacji

Celem audytu fotowoltaicznego jest przeprowadzenie analizy , która przedstawi w opracowaniu możliwe rozwiązania dla danego obiektu. Audyt fotowoltaiczny pozwoli również oszacować potencjalny koszt inwestycji, okres zwrotu czyli innymi słowy oszczędność w rachunkach za energię elektryczną. Zostanie również dokonana analiza zapotrzebowania na energię elenktyczną tak aby poprawnie dobrać wielkość instalacji. Poniżej przedstawiamy elementy składające się na audyt fotowoltaiczny:

 

  1. Ankieta przeprowadzona z Inwestorem – dzięki informacja osób które dobrze znają obiekt uzyskujemy istotne informacje, tak aby opracowanie było szczegółowe i kompletne.
  2. Proponowany system montażowy,
  3. Analiza zacienienia
  4. Proponowana moc instalacji fotowoltaicznej
  5. Obliczenie ilości wyprodukowanej energii, produkcja  energii elektrycznej z nowowybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w MWhe/rok
  6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w MWe
  7. Analiza ekonomiczna
  8. Efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej

Audyt fotowoltaiczny jest bardzo ważnym krokiem do instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie.

Opracowanie jest często wymagane do różnego rodzaju programów dofinansowujący zakup instalacji fotowoltaicznej. W przypadku zakupu instalacji u naszego partnera audyt fotowoltaiczny jest on w cenę instalacji !