Białe certyfikaty – audyt efektywności energetycznej

Energero sp. z o.o.  opracowuje audyty efektywności energetycznej, które stanowią załącznik do deklaracji przetargowej, pomagamy również w sporządzeniu dokumentacji przetargowej. Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę uzyskania białych certyfikatów w przetargu organizowanym przez URE. Białe certyfikaty stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Pierwszym krokiem do uzyskania białych certyfikatów/świadectw efektywności energetycznej jest wykonanie audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał. Następnie zostanie wybrane optymalne technicznie i ekonomicznie z zaproponowanych w audycie.

Drugim krokiem jest złożenie wniosku do Urzędu regulacji Energetyki o wydanie Świadectw efektywności energetycznej wraz z załącznikami i opracowanym audytem. Przygotujemy dla Państwa stosowny wniosek, następnie można podpisać umowę z wykonawca prac.

URE zgodnie z zapisami powinno przeprowadzić ocenę merytoryczną w 45 dni.

Kolejnym korkiem jest otrzymanie decyzji o pozytywnym przyznaniu Białych Certyfikatów. Następnie po zakończeniu inwestycji jest składane zawiadomienie do URE i jeśli jest wymagany audyt powykonawczy.

Ostatnim krokiem jest sprzedaż Białych certyfikatów poprzez Dom Maklerski na Towarowej Giełdzie Energii.

Do  przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą:

 

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 Ustawy
o efektywności energetycznej oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184). Należą do nich, m.in.:

1.izolacja instalacji przemysłowych;

2.przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3.modernizacja lub wymiana:

  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.

4.odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5.ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii;:

  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

Zlecenia realizujemy przy ścisłej współpracy z profesorami i doktorantami uczelni technicznych – Politechniki.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. tel. 695 86 86 44; email. biuro@energero.pl