Śiemianowice Śląskie uzyskały dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych – Nasza firma wykona audyt fotowoltaiczny do tego projektu dla zainteresowanych

Na podstawie Paragrafu 5 ustępu 6 Regulaminu wyboru Kandydatów do Projektu „Słoneczne Siemianowice. Promocja, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 860/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (zmienionym Zarządzeniem 865/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.) http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/z-ratusza/lista-kandydatow-sloneczne-siemianowice.15627/