Ślad węglowy – Product Carbon Footprint

  Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, emitowanych zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Obejmuje sumę emisji gazów cieplarnianych związanej z danym produktem ? od zakupu surowca poprzez wykorzystanie energii w procesach produkcyjnych aż do chwili, w której produkt opuszcza przedsiębiorstwo.

Coraz więcej przedsiębiorstw przywiązuje wagę do zmniejszenia swojego śladu węglowego, klienci doceniają te starania. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że 67% klientów chętniej sięga po produkty mające niski ślad węglowy.

Istotną rolę w walce ze zmianami klimatu odgrywa Unia Europejska (UE). Choć jej udział w emisji gazów cieplarnianych nie jest dominujący. UE wyznaczyła cel osiągnięcia statusu gospodarki zeroemisyjnej w perspektywie do 2050 r. Prowadzona polityka przekłada się na konkretne regulacje prawne, które wykraczają już od jakiegoś czasu poza system handlu emisjami CO2, dotykając wszystkich sektorów gospodarki, również tych nieobjętych handlem emisjami , oraz wyznaczając dla nich kolejne poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polskie został wyznaczony cel redukcji emisji do 2030 r. o 7% w sektorach non-ETS w stosunku do 2005 r. Realizacja tego celu wymaga wyznaczenia obciążeń i działań w poszczególnych sektorach, które najprawdopodobniej zostaną wskazane przez stosowne regulacje prawne.

Przedsiębiorstwa powinny dbać o jak najmniejszy ślad węglowy. Jak to zrobić? Warto korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dlatego tak ważnym jest szukanie optymalizacji w przedsiębiorstwie poprzez regularne przeprowadzanie audytu energetycznego. Dzięki tej procedurze eksperci doradzą, gdzie można znaleźć oszczędności energii a tym samym obniżyć ślad węglowy.

Energero oferuje naszym Klientom kompleksową usługę polegająca na obliczeniu śladu węglowego organizacji i produktu jaki generuje dana firma. Wspieramy również w wyznaczeniu celów redukcji śladu węglowego, monitorowaniu za pomocą narzędzia IT.

Zalety wykonania projektu śladu węglowego przez Energero:

 

  • rozpoznanie wielkości emisji gazów cieplarnianych generowanych w przedsiębiorstwie, oraz wskazanie największego potencjału do redukcji śladu węglowego;
  • budowanie swojej przewagi  konkurencyjnej ;
  • spełnienie wymagań coraz liczniejszego grona klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, oraz instytucji finansujących, oczekujących świadomego podejścia do zagadnienia;
  • uzupełnienia swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu czy zrównoważonego rozwoju o ocenę wpływu organizacji i jej produktów na klimat;
  • możliwość regularnego obliczeń śladu węglowego z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi IT.