Audyty energetyczne budynków – czyste powietrze, instalacje CO, kotły, termomodernizacja

Zlecając firmie wykonanie profesjonalnego zadania, istotnym jest aby mogła ona pochwalić się doświadczeniem zakresie świadczonej usługi. Zlecając nam wykonanie audytu energetycznego, wybieracie Państwo firmę solidną i sprawdzoną.

Doświadczenie

Firma Energero Sp. z o.o. w ciągu swojej wieloletniej działalności wykonała już setki audytów różnorodnych budynków, co zaowocowało doświadczeniem, które dziś wykorzystujemy przy okazji każdego, nowego zlecenia. Mamy za sobą audyty budynków jedno i wielorodzinnych, budynków biurowych, użytku publicznego, przemysłowych, magazynów, hal sportowych i wielu innych.

Zajmujemy się wykonywaniem audytów energetycznych w formie załączników do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu ?System zielonych inwestycji? (GIS ? Green Inwestment Scheme). Można nam również zlecić opracowanie wniosków aplikacyjnych do NFOSiGW. Firma Energero Sp. z o.o. wykonuje profesjonalne audyty mocy cieplnej, jako opracowania wymagane przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.

UWAGA

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOśiGW).

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
  oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Czyste_powietrze_ulotka

AUDYT ENERGETYCZNY JEST KOSZTEM KWALIFIKOWANYM

 

Oferta audytów energetycznych

Realizujemy następujące rodzaje usług:

 • audyt termomodernizacyjny budynków,
 • audyt energetyczny jako załączniki do aplikacji składanych do NFOŚiGW w ramach GIS,
 • audyt energetyczny składany do WFOŚiGW oraz banków,
 • audyt energetyczny źródeł ciepła,
 • audyt energetyczny linii ciepłowniczych,
 • audyt efektywności energetycznej,
 • audyt energetyczny budynków przemysłowych,
 • audyt (kogeneracja, trigeneracja) procesu wyznaczania energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji,
 • audyt energetyczny procesów technologicznych,
 • audyt elektroenergetyczny ? optymalizacja zużycia energii elektrycznej w obiektach,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.
 • opracowanie potrzebne do korekty mocy zamówionej w każdym obiekcie

Czym jest audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

W myśl Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedstawienie profesjonalnego audytu energetycznego jest niezbędne do uzyskania premii remontowej bądź termoizolacyjnej.

Audyty energetyczne wykonujemy na terenie całej Polski

Zasięg naszej działalności obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie.

Działamy w wszystkich miastach Polski,między innymi: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra i inne.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!