Audyty energetyczne

Zlecając firmie wykonanie profesjonalnego zadania, istotnym jest aby mogła ona pochwalić się doświadczeniem zakresie świadczonej usługi. Zlecając nam wykonanie audytu energetycznego, wybieracie Państwo firmę solidną i sprawdzoną.

Doświadczenie

Firma Energero Sp. z o.o. w ciągu swojej wieloletniej działalności wykonała już setki audytów różnorodnych budynków, co zaowocowało doświadczeniem, które dziś wykorzystujemy przy okazji każdego, nowego zlecenia. Mamy za sobą audyty budynków jedno i wielorodzinnych, budynków biurowych, użytku publicznego, przemysłowych, magazynów, hal sportowych i wielu innych.

Zajmujemy się wykonywaniem audytów energetycznych w formie załączników do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu „System zielonych inwestycji” (GIS – Green Inwestment Scheme). Można nam również zlecić opracowanie wniosków aplikacyjnych do NFOSiGW. Firma Energero Sp. z o.o. wykonuje profesjonalne audyty mocy cieplnej, jako opracowania wymagane przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.

UWAGA

Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 ustawa wchodzi w życie 1 października 2016 roku.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników).

Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

– zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)

lub

– sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

 

Duże przedsiębiorstwa zobligowane są do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Oferta audytów energetycznych

Realizujemy następujące rodzaje usług:

 • audyt termomodernizacyjny budynków,
 • audyt energetyczny jako załączniki do aplikacji składanych do NFOŚiGW w ramach GIS,
 • audyt energetyczny składany do WFOŚiGW oraz banków,
 • audyt energetyczny źródeł ciepła,
 • audyt energetyczny linii ciepłowniczych,
 • audyt efektywności energetycznej,
 • audyt energetyczny budynków przemysłowych,
 • audyt (kogeneracja, trigeneracja) procesu wyznaczania energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji,
 • audyt energetyczny procesów technologicznych,
 • audyt elektroenergetyczny – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w obiektach,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.
 • opracowanie potrzebne do korekty mocy zamówionej w każdym obiekcie

Czym jest audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

W myśl Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedstawienie profesjonalnego audytu energetycznego jest niezbędne do uzyskania premii remontowej bądź termoizolacyjnej.

Audyty energetyczne wykonujemy na terenie całej Polski

Zasięg naszej działalności obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie.

Działamy w wszystkich miastach Polski,między innymi: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra i inne.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!