Termowizja – wykonywanie usług badań kamerą termowizyjną

Energero specjalizuje się w wykonywaniu termowizji. Nasze usługi wykonujemy na najwyższej jakości sprzęcie firm : Fluke i Flir. Wykonujemy badania termowizyjne dla domów jednorodzinnych (wyłącznie województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie) oraz dla budynków usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej i innych (na obszarze całego kraju). Przeprowadzamy również badania wszelkich urządzeń elektrycznych oraz odcinków rur ciepłowniczych (magistrale itp.). Wykonaliśmy badania w wielu miastach w wielu miastach Polski: Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Opole, Wrocław, Częstochowa, Rzeszów, Kraków, Bydgoszcz, Olsztyn, Sosnowiec, Białystok, Lublin, Gliwice, Rybnik, Zabrze, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Zakopane, Nowy Sącz, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Kędzierzyn Koźle, Kielce, Tychy, Częstochowa, Bielsko-Biała i inne.

Kiedy wykonuje się termowizję:

 • wykrywania zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej
 • wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów
 • wykrywania mostów cieplnych w izolacji pieców elektrycznych, punktów przegrzania z powodu uszkodzeń izolacji pieców komorowych, pieców przelotowych, topielnych, suszarni, kotłów i rurociągów
 • wykrywania zbrojeń w betonie po uprzednim ich indukcyjnym nagrzaniu
 • projektowania odzieży zimowej
 • badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego
 • badania nagrzewania się opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu
 • badania silników spalinowych i turbin
 • badania obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz ocenyjakości schłodzenia podzespołów
 • badania środowiskowe, np. rejestrowanie z samolotu rozkładu temperatury powierzchni lądów i wód, wykrywanie samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów, lokalizacja skażeń cieplnych wód i gruntów
 • nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp
 • wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych
 • diagnostyki medycznej ? lokalizacja miejsc na ciele człowieka o podwyższonej temperaturze lub o asymetrycznym jej rozkładzie (onkologia, reumatologia, ginekologia, okulistyka)

Należy zaznaczyć, ze podany wyżej wykaz nie jest w pełni wyczerpujący. Niżej omówiono bardziej szczegółowo niektóre z tych przykładów. Podane przykłady stanowią jedynie skromną ilustrację tego obszaru i należy sądzić, ze specjaliści z poszczególnych dziedzin wiedzy będą mogli znacznie rozszerzyć pole zastosowań pomiarów termowizyjnych.

Pomiary termowizyjne są metodą badawczą umożliwiającą śledzenie różnych procesów, których przebieg wiąże się ze zmianami emisyjności czy temperatury w czasie albo ze zróżnicowaniem obrazów termicznych poszczególnych obiektów. Aby na podstawie termogramów możną było ocenić np. rodzaj choroby czy star upraw, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowo szeregu badan i analiz porównawczych. Nasuwa się tu porównanie do metod rentgenowskich, w których przypadku, nie będąc specjalistą, nie można właściwie odczytać rentgenogramu. W zakresie pomiarów termowizyjnych, podobnie jak w rentgenologii, wymagana jest również specjalizacja, uwzględniająca cechy charakterystyczne poszczególnych dziedzin zastosowań oraz umiejętności odczytu i interpretacji termogramu.

Należy ponadto podkreślić, ze pomiary termowizyjne stanowią metodę uzupełniającą do innych metod diagnostycznych. Przykładowo w aplikacjach medycznych wiadomo, że przy schorzeniach rakowych występuje podwyższenie temperatury fragmentów ciała, ale dopiero po przeprowadzeniu badań porównawczych za pomocą innych metod można ocenić stopień zaawansowania choroby na podstawie stwierdzonych różnić temperatury. W odniesieniu do pewnych schorzeń takie przyporządkowanie różnic temperatur jest już dokonane (rak piersi, schorzenia miażdżycowe kończyn dolnych). Czerpiąc przykłady z innych dziedzin, np. z ekologii, można zauważyć, ze obserwacja powierzchni ziemi w celu określenia stopnia nawodnienia gleby nie da pożądanych informacji, jeśli nie zostaną przeprowadzone wcześniej odpowiednie badania porównawcze. Obecnie na świecie szeroko są prowadzone specjalistyczne prace badawcze, ukierunkowane na zapewnienie w przyszłości możliwości przyporządkowania odpowiednich termogramów określonym zjawiskom czy stanom przedmiotów. Należy więc się liczyć z koniecznością głębszej specjalizacji użytkowników w zakresie interpretacji termogramów w wybranych dziedzinach wiedzy.

Termowizja jest wykonywana przez Firmę ENERGERO na terenie całego kraju: województwa: małopolskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie, Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Opole, Wrocław, Częstochowa, Rzeszów, Kraków, Bydgoszcz, Olsztyn, Sosnowiec, Białystok, Lublin, Gliwice, Rybnik, Zabrze, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Zakopane, Nowy Sącz, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Kędzierzyn Koźle, Kielce, Tarnów, Tychy, Zakopane, Legnica, Wałbrzych, Zielona Góra, Głogów, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Jelenia Góra, Konin, Bydgoszcz, Toruń, Koszalin, Grudziądz, Słupsk, Gdynia, Gdańsk, Elbląg, Suwałki, Łomża, Płock, Włocławek, Radom, Staszów, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Lesko.

Minkina W.: ?Pomiary termowizyjne ? przyrządy i metody? Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, ISBN 83-7193-237-5, str. 243.