Ocena efektywności energetycznej systemu ogrzewania i urządzeń chłodniczych.

Ustawa z dn. 29 sierpnia 2014 r. ”O charakterystyce energetycznej budynków” nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek:

 

  1. okresowej kontroli systemu ogrzewania.

Sprawdzenie stanu technicznego z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

Zakres kontroli obejmuje:

ocenę stanu technicznego kotła,
ocenę efektywności spalania,
ocenę wielkości kotła w stosunku do rzeczywistych potrzeb,
sporządzenie protokołu.

2.cena efektywności urządzeń chłodniczych

Ocenę efektywności urządzeń chłodniczych wykonujemy co najmniej raz na 5 lat o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Przeprowadzenie oceny efektywności energetycznej systemu ogrzewania i urządzeń chłodniczych pozwala na znaczną poprawę sprawności obiektu co wiąże się z oszczędnościami energii i finansów podczas eksploatacji.

Oferujemy kompleksowe usługi audytowe, sprawdzanie sprawność kotłów, całego systemu ogrzewania oraz chłodzenia. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia, działamy w oparciu o obwiązujące normy prawne, wykorzystując nowoczesną technologię.