Weryfikacja audytów NFOŚiGW

Energero Sp. z o.o. podpisała kontrakt na weryfikację wniosków oraz audytów energetycznych składanych w ramach GIS (Green Investment Scheme – System Zielonych Inwestycji) do NFOŚiGW.