Realizacja zlecenia dla Zakładów FABIOS S.A.

Zakończyliśmy realizację zlecenia dla zakładów FABIOS S.A. w zakresie audytu procesów technologicznych, audytu źródła ciepła – kogeneracja, zastosowania kolektorów słonecznych.