UWAGA Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 ustawa wchodzi w życie 1 października 2016 roku. Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa.

UWAGA

Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 d2016000083101 ustawa wchodzi w życie 1 października 2016 roku.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników).

Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

– zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)

lub

– sumę bilansową równą lub większą od 43 mln ? (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln ? (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).