Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ? Dz. U. z 2016 r. poz. 831 na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia wzor_zawiadomienia_o_audycie

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.